Hezky česky se strašidly II

Letní příměstský tábor s výukou češtiny pro předškoláky ze zahraničních a smíšených rodin. Pomůžeme rozšířit slovní zásobu dětí hravou formou pro snadnější začlenění mezi české spolužáky. Témata každodenního života dětí projdeme společně s žižkovskými strašidly a navštívíme jejich místa.CO OD TÁBORA OČEKÁVAT?

- praktické procvičování jazyka zábavnou a hravou formou

- bohatý program včetně pobytu venkuCENA ZAHRNUJE: 2x svačina, oběd a pitný režim.MÍSTO KONÁNÍ:

Rodinný klub Ulitka na Pražačce a přilehlá zahrada.

Nad Ohradou 17, 130 00 Praha 3Přihlášky do 30. 4. 2019

www.rodinaprorodiny.cz

Tento projekt je spolufinancovánEU

Reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790

Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.

LET'S LEARN SOME CZECH WITH BOGEYMEN

Summer city camps with Czech classes for preschoolers from foreign and mixed families. We will help your kids to enrich their vocabulary in a playful way to make their integration amongst Czech classmates easier. We will learn about everyday life subjects with bogeymen from Žižkov and visit the places where they live.WHAT CAN YOU EXPECT?

- language exercises in a playful form

- program for the whole day with lots of funPRICE INCLUDES:

lunch, morning and afternoon snacks, water intakeVENUE:

Rodinný klub Ulitka na Pražačce and the surrounding gardens

Nad Ohradou 17, 130 00 Praha 3This project is co-funded by the EU

Reg. No. CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000790

The project is implemented by My.Aktivity o.p.s.

Věk5 až 8 let
MístoKemp Pražačka
Lektor
Termíny konání19.08.2019 08:00 - 23.08.2019 17:00
Cena750 Kč