O nás

Projekt Rodina pro rodiny

V RK Ulitka se můžete setkat i s aktivitami projektu Rodina pro rodiny, který je zaměřen na vzájemnou pomoc a komunikaci mezi rodinami s dětmi z různých kultur, a to pomocí komunitního mentoringu, volnočasových a vzdělávacích aktivit.
Reaguje tak na současnou situaci, kdy tyto rodiny nejsou dostatečně přijímány většinovou společností a nemají dostatek příležitostí zapojit se do komunitního života v místě bydliště.

V našem Rodinném klubu Ulitka (org. složka My.Aktivity o.p.s.) využíváme zkušeností s integrací a pomáháme přirozenému začleňování celých rodin cizinců do české společnosti.

Odkaz na projekt RODINA PRO RODINY a více informací zde.

Realizátor projektu a kontakty:

My.Aktivity o.p.s.
Nad Ohradou 17, 130 00, Praha 3
www.myaktivity.cz

Manažerka projektu a kontaktní osoba:
Ing. Zuzana Kortusová
kortusova@myaktivity.cz
tel.: 602 133 216