Zvyky a tradice

Věk: 2-6 let
Cena rok: 2500,- Kč
Cena 1. pololetí: 1300,- Kč
Cena 2. pololetí: 1300,- Kč
Zahájení: 21.9.2017
Ukončení: 14.6.2018

pondělí, 14.45—15.45

Lektor: Zuzana Světlíková
Přihlásit

Na kroužku se hravou formou seznámíme s tradičními i méně známými zvyky našich předků a staneme se tak součástí koloběhu českého roku. Během našich společných setkání budeme zpívat, pozorovat změny v přírodě, vyrábět z přírodních materiálů a určitě si připravíme i něco dobrého k snědku, abychom tradice poznaly opravdu všemi smysly.