Fit máma

Věk: 15-99 let
Vybavení na akci: sportovní oblečení a obuv
V ceně zahrnuto: hlídání dětí v RK Ulitka
Cena rok: 3800,- Kč
Cena 1. pololetí: 1900,- Kč
Cena 2. pololetí: 2000,- Kč
Permanentka na 5 vstupů - 625 Kč
Jednorázové vstupné - 130 Kč
Zahájení: 22.9.2017
Ukončení: 15.6.2018

pátek, 10.00—11.00

Lektor: Kateřina Machová
Přihlásit

Dynamické cvičení, které vede k uvolnění mysli i těla. Cvičební hodina se obvykle skládá z aktivní části - cvičení s prvky aerobicku, tance, pilates nebo bosu, následuje posilovací část a nakonec relaxační část.
V průběhu cvičení je zajištěno hlídání dětí v RK Ulitka.
Přihlášení a informace na info@rkulitka.cz

Galerie k článku