Dynamické cvičení pro seniory

Věk: 50-99 let
Vybavení na akci: sportovní oblečení
Cena rok: 2700,- Kč
Cena 1. pololetí: 1400,- Kč
Cena 2. pololetí: 1400,- Kč
Zahájení: 22.9.2017
Ukončení: 15.6.2018

pátek, 11.00—12.00

Lektor: Kateřina Machová
Přihlásit

Dynamické cvičení, které vede k uvolnění mysli i těla. Cvičební hodina se obvykle skládá z aktivní části - cvičení s prvky aerobicku, pilates nebo na bosu či s overbally, následuje posilovací část a nakonec relaxační část.