Cirkusování

Cena rok: 3300,- Kč
Cena 1. pololetí: 1700,- Kč
Cena 2. pololetí: 1700,- Kč
Zahájení: 18.9.2017
Ukončení: 11.6.2018

pondělí, 17.30—18.30

Přihlásit

Nový cirkus to je zábava, hravost, kreativita, vzájemná důvěra, posílení těla i "duše", soustředění, uvědomění si svého těla a jeho schopností.

Kurz je určen pro rodiče s dětmi, je nutné přihlásit dítě i doprovod, kurzovné je hrazeno pouze za dítě, rodič je ale v průběhu kurzu aktivně zapojen.

Kroužek se koná v tělocvičně TK Spoje.