Obnovení provozu kroužků

Publikováno v čtvrtek, 14. 5. 2020

Milí klienti, od pondělí 11. 5. 2020 obnovujeme provoz většiny kroužků Rodinného klubu Ulitka. Přečtěte si, prosím, instrukce v tomto článku.

TĚŠÍME SE NA VÁS!:-)

Všechny kroužky (mimo kroužků Plavání) budou probíhat dle původního rozvrhu.

Provoz kroužků bude probíhat za přísných hygienických podmínek stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a pravidla jsou tedy následující:

· Rodič je povinen poslat na kroužek pouze zdravé dítě, které nevykazuje žádné známky nemoci (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest)

· Při převzetí na kroužek, ve společných prostorách budovy je každé dítě povinno nosit roušku

· V průběhu lekce není nutné nosit roušku (ani děti, ani lektor)

· Roušku je nutné odložit do igelitového sáčku, který musí mít každé dítě sebou!!!

· Převzetí dětí na kroužek bude probíhat před vchodem, rodičům a dalšímu doprovodu je vstup zakázán

· Počet dětí na kroužku bude max. 15 dětí (splňují všechny naše kroužky)

· Pokud to počasí dovolí, budou všechny kroužky probíhat venku (gymnastika pravděpodobně asi ne)

· V místě konání kroužku, na toaletách a v místě přebírání dětí bude k dispozici dezinfekce

· Všechny prostory (tělocvičny, toalety, chodby atd.) jsou pravidelně dezinfikovány a větrány

Pro nás jsou všechny tyto podmínky splnitelné, vás bychom tedy stručně chtěli poprosit o následující:

· Dítě pošlete na kroužek, pouze pokud je opravdu zdravé

· Dítě vybavte rouškou a igelitovým sáčkem, do kterého bude možné roušku během lekce uložit

· Dítě přiveďte na lekci již oblečené, provoz zázemí je omezen a nebude možné s dítětem vstoupit do šaten

· Po skončení lekce bude opět dítě předáno rodiči před vchodem

Zároveň bychom vás chtěli upozornit, že provoz recepce bude také zatím omezen. Nebude možné platit kroužky v hotovosti, přihlašování / odhlašování na kroužky nebo prodej občerstvení. K veškeré komunikaci s námi, prosím, nadále požívejte online cesty.

Děkujeme za pochopení a těšíme se na viděnou!