Hezky česky se strašidly - Let’s learn some Czech with bogeymen

Začátek: pondělí, 20. 8. 2018, 8.00 hodin
Konec: pátek, 31. 8. 2018, 17.00 hodin

Letní příměstský tábor s výukou češtiny.
Summer city camps with Czech classes.

Letní příměstský tábor s výukou češtiny pro předškoláky a malé školáky ze zahraničních a smíšených rodin. Pomůžeme rozšířit slovní zásobu dětí hravou formou pro snadnější začlenění mezi české spolužáky. Témata každodenního života dětí projdeme společně s žižkovskými strašidly, navštívíme jejich místa a zajedeme i do ZOO.

CO OD TÁBORA ČEKAT?
- celodenní vyučování jazyka zábavnou a hravou interaktivní formou
- oběd i svačinka ve školní jídelně a pitný režim
- bohatý program včetně pobytu venku
- výlet do ZOO

ZA KOLIK?
700 Kč/týden – zahrnuje 2x svačinku, oběd a pitný režim a vstupné do ZOO.

Přihlášky do 30. 5. 2018.
Vyberte si některý ze 2 termínů a přihlaste se online:
20. - 24. 8. 2018 - https://myaktivity.iddm.cz/tabory/4653-hezky-cesky-se-strasidly-i
27. - 31. 8. 2018 - https://myaktivity.iddm.cz/tabory/4654-hezky-cesky-se-strasidly-ii

Tento projekt je spolufinancovánEU
Reg. č. CZ.07.3.63/0.0/0.016-031/0000215
Realizátorem projektu je My.Aktivity o.p.s.


Summer city camps with Czech classes for preschoolers and first graders from foreign and mixed families. We will help your kids to enrich their vocabulary in a playful way to make their integration amongst Czech classmates easier. We will learn about everyday life subjects with bogeymen from Žižkov, we will visit the places where they live and and we will also visit the ZOO.

WHAT DO WE PROVIDE?
- whole day Czech courses in a fun and playful interactive way
- lunch and snacks in the school canteen and enough drinking water
- diverse programme including time spent outside
- excursion to the ZOO

HOW MUCH DOES IT COST?

700 Kč/week – includes two snacks, lunch, drinking water and the ZOO entrance fee.

Registration until 30 May 2018.
Choose one of the dates and sign up online:
20–24 August 2018 - https://myaktivity.iddm.cz/tabory/4653-hezky-cesky-se-strasidly-i
27–31 August 2018 - https://myaktivity.iddm.cz/tabory/4654-hezky-cesky-se-strasidly-ii

This project is co-funded by the EU
Reg. No. CZ.07.3.63/0.0/0.016-031/0000215
The project is implemented by My.Aktivity o.p.s.

Galerie k článku